Skip to main content
Elementary Specials
  Matthew Coffman Librarian
  Melissa Crouch (505) 596-0503 Librarian
  Jennifer Gaillard Carrillo (505) 933-5093 Elementary Art Teacher
  Robert Herrera (505) 819-3572 Music Teacher
  Clay Taylor Elementary Physical Education Teacher

Kinder, 1st & 2nd Grade Teachers

Kindergarten Teachers
  Michelle Skinner Teacher
  Rubi Valdez Staff
  Kristi Wilson (575) 518-4345 Kindergarten Teacher

 

1st grade teachers
  Sonja Chavez (505) 437-0361 1st Grade Teacher
  Jennifer Davis (505) 539-0324 1st Grade Teacher
  Rebecca Frick (505) 573-9727 Teacher
  Amy Valdez (505) 226-4085 First Grade Teacher

 

2nd Grade Teachers
  Aimee Delora (505) 510-0187 2nd grade teacher
  Stacey Pearson (505) 539-0328 2nd Grade Teacher